Chính Sách Hoàn Tiền:

  • Trong trường hợp khách hàng đã mua hàng mà dùng sản phẩm 1 thời gian mà muốn trả hàng thì sẽ định giá hiện tại
  • Qúy khách có thể đổi sản phẩm bằng hoặc lớn hơn giá trị máy sẽ miễn phí hoàn toàn !